A Netibon Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 19-21., Cg. 01-09-339582; adószám: 26693329-2-41; képviseletében Polgár Zoltán ügyvezető), mint a LOERO.HU és aldomanjein elhelyezett hirdetések reklámközzétevője akként nyilatkozik, hogy a Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben foglaltaknak megfelelőn a reklámadó alanyának minősül.

Nyilatkozik továbbá, hogy a Netibon Korlátolt Felelősségű Társaság a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően reklámadó bevallási kötelezettségének eleget tesz, illetve, hogy az adóévben reklám közzététele utáni adófizetési kötelezettség nem terheli.

Jelen nyilatkozatunk az általunk kibocsátott számlákon minden esetben feltüntetésre kerül.

Fentiek mellett 2015-től – a Ratv. 2. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint – a reklám megrendelése akkor sem minősül adókötelesnek, ha a reklám közzétevője (jelen esetben Netibon Kft, mint a LOERO.HU weboldalt üzemeltető Szolgáltató), a megrendelés időpontjában szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adókötelezettségeiket mindenkor jogszerűen teljesítő és reklámadó fizetésre nem kötelezett adóalanyok alábbi nyilvántartásában:

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Reklámadó nyilvántartás