AZ OLVASÓTÁBOR
A LÓERŐ magazin olvasóinak tábora 18%-ban kerül ki a hölgyek és 82%-ban az urak köréből.

A FIATAL
A Gfk Hungária – Szonda Ispos felmérésében résztvevők átlagánál olvasói rétegünk jelentősen fiatalabb. A LÓERŐ magazin olvasóinak 77 százaléka a 18-49 éves korosztályba tartozik, míg az olvasótábor több mint fele 29 évesnél fiatalabb.

A DOLGOZÓ
A LÓERŐ magazin olvasóinak 62 százaléka dolgozik. Ez az arány szintén jóval, 19 százalékkal magasabb, mint a Gfk Hungária és a Szonda Ispos felmérésében résztvevők átlaga. A LÓERŐ olvasói az átlagnál magasabb nettó jövedelemből gazdálkodnak, valószínűleg ennek következménye, hogy átlagon felüli személyes vagyontárgyat is birtokolnak.

A VÁROSLAKÓ
Olvasóink 65 százaléka a fővárosban él, ám az évek során kialakult stabil olvasótáborunknak köszönhetően, Magyarország többi régiójába is eljut az újság.

OLVASÓINK FŐBB SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEI
A LÓERŐ magazin olvasóinak jelentős része aktív életet élő fiatal. Olvasóink az átlagnál jelentősen többet járnak moziba, sportolnak és terveznek üdülést. A ma már olyan fontos nyelvtudással is az átlag fölötti százalékuk rendelkezik, hiszen a LÓERŐ olvasók 49 százaléka angolul, 36 százaléka pedig németül beszél. Nem meglepő, hogy a LÓERŐ magazin olvasói az átlagnál nagyobb százalékban autótulajdonosok. Olvasóink 61 százaléka rendelkezik saját személygépkocsival, míg 32 százalékuk a közeljövőben autó vásárlását tervezi.

OLVASOTTSÁG
A legutóbbi felmérések adatai szerint a LÓERŐ olvasottsága 84 000 fő/ lapszám

TÁRSADALMI KATEGÓRIARENDSZER
A LÓERŐ magazin olvasói az átlagnál 41 százalékkal magasabb arányban tartoznak a legpotenciálisabb vásárlói kategóriába, az AB társadalmi csoportba.

(Készült a Gfk Hungária és a Szonda Ipsos adatai alapján)