Szerkesztőség: Opramedia Kft., 1131 Bp., Mosoly u. 21.
Főszerkesztő: Polgár Zoltán
Levélcím: Opramedia Kft., 1131 Bp., Mosoly u. 21.
Megjelenés: minden negyedik hét csütörtökén
Lapzárta: megje­lenés előtti hét szerdán 12 órakor
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
ISSN: 1585-6925
Email: loero@loero.hu