A hulladékudvarok hulladékátvételi szolgáltatásait a budapesti lakosok a természetes személyek önkéntes adatszolgáltatása alapján – eredeti lakcímkártyával történő címigazolás, továbbá utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény vagy átutalási igazolás, vagy társasházi lakos esetében a közös képviselői igazolás bemutatását követően -, hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe.

A  bemutatott dokumentummal és az igazolt  díjfizetéssel, az alábbi mennyiségű veszélyes hulladék adható le az FKF Zrt. hulladékudvaraiban:

·         Fáradt olajok (EWC 13 02 05, EWC 13 02 06, EWC 13 02 07): 15 kg/alkalom; 90kg/év

·         Olajjal szennyezett csomagolások (EWC 15 01 10): 10 kg/alkalom; 60kg/év

A fáradt olaj leadása több helyen is probléma nélkül, ingyenesen megoldható.

A fáradt olaj leadása több helyen is probléma nélkül, ingyenesen megoldható.

A lakossági hulladékudvarok olyan szakképzett személyzet által működtetett zárt hulladékátvevő helyek, ahol a háztartásokban keletkező, anyagfajtánként elkülönítetten gyűjtött veszélyes, speciális kezelést igénylő, valamint a csomagolási hulladékok átvételét végzik.

A hulladékudvarok elsődleges célja a hulladékok anyagában történő hasznosítási arányának javítása, valamint a veszélyes hulladékok környezetbe jutásának megakadályozása.

Az  egyes hulladékudvarok nyitva tartásáról, a bevihető hulladéktípusokról, a leadható mennyiségekről és egyéb szabályokról a www.fkf.hu oldalon találhatók  részletes információk.